Tři synové

Potkají se dva známí, kteří se dlouho neviděli. Jeden povídá: jak se máš, co děláš, máš děti? Druhý odpoví: mám ... dokonce tři syny. A kolik jim je let, ptá se první. Druhý říká ... dám Ti hádanku, to dokážeš .... tak tedy:

1. Když vynásobíš jejich věk, dostaneš číslo 36. ..... První na to: ... to mi nestačí!

2. Když sečteš jejich věk, dostaneš stejné číslo, jako je počet oken v protějším domě. ... První okna spočítá a praví: ... to mi stále ještě nestačí!

3. Nejstarší syn má modré oči. .... První to rychle spočítá a poví správný výsledek.

Kolik je tedy synům daného pána???