Tři matematici

Sejdou se tři matematici a protože jsou (jako ostatně většina) trošku mimo realitu, hned si začnou dávat hádanky. O tu nejlepší se podělím: Jeden povídá: "Myslím si dvě čísla od jedné do devíti a mohou být i stejná. Panu T pošeptá součet myšlených čísel a panu N pošeptá součin myšlených čísel. Pak se oba pánové začnou bavit mezi sebou. Zde máme jejich rozhovor:

T: Já nevím, jaká jsou ta dvě čísla!

N: Já také nevím, jaká jsou ta dvě čísla!

T: Já stále nevím, jaká jsou ta dvě čísla!

N: Já také nevím, jaká jsou ta dvě čísla!

T: Já pořád nevím, jaká jsou ta dvě čísla!

N: Já také nevím, jaká jsou ta dvě čísla!

T: Já stále ještě nevím, jaká jsou ta dvě čísla!

N: Já také stále nevím, jaká jsou ta dvě čísla!

T: Já pořád ještě nevím, jaká jsou ta dvě čísla!

N: Tak já už vím, jaká jsou ta dvě čísla!

T: Tak já už také vím, jaká jsou ta dvě čísla!

Váš úkol je prostý ... jaká jsou ta dvě čísla?